یه پدر چطور می‌تونه باعث احساس شرم تو بچه‌ش بشه؟

وقتی روش تربیتی پدر، بیش از حد سهل‌گیر باشه هم‌ احساس شرم توی بچه‌ها می تونه شدیدا شکل بگیره!
کودک و نوجوان
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
۲۴۴
244

شاید فکر‌ کنید فقط یه پدر خودشیفته‌س که می تونه با تحقیر و بی ارزش کردنهای پیاپی، به بچه‌ش، احساس شرم تزریق کنه، ولی تو‌ تحقیق جالبی در مجله علمی‌ Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology اینطور اومده که وقتی روش‌ تربیتی پدر، بیش از حد سهل‌گیر باشه هم‌ احساس شرم توی بچه‌ها می تونه شدیدا شکل بگیره! می‌پرسین چرا؟ از اونجائیکه پدر عمدتا مسئول نظم و انضباط تو‌ خونه س، وقتی سبک تربیتیش شدیدا سهل گیره و هیچ نظارت یا نقشی در وضع قوانین خونه نداره، تو این فضا، بچه تو تشخیص خوب از بد و درست از نادرست دچار مشکل میشه. شنیدین که میگن قانون بد، بهتر از بی قانونیه! این موضوع، دقیقا همین جا صدق می‌کنه.

children shame

بنابراین، والدین محترم، سبک فرزندپروری که توش افراط و تفریط نباشه، هیچ کار آسونی نیست. برای آموختن سبکی سالم، لطفا تلاش کنید و‌ از روانشناس کودک و‌ نوجوان در این زمینه کمک بگیرید، شما موظفید که اجازه ندید فرزندتون بخاطر مشکلات شما، آسیب ببینه.

۲۴۴
#پدر #شرم #خودشیفته #والدین #تربیت #فرزند #قانون